TIC

Les noves tecnologies al Col·legi Closa

Les TIC (Tecnologies d'Informació i Comunicació) permeten crear una connexió digital entre diferents persones. Aquest és un fet augmenta el nombre d'usuaris que empren les TIC com a mitjà de desenvolupament de les seves capacitats. Potenciant les TIC, els nostres alumnes s'apropen a un món cada cop més digital i es mantenen immersos en el paper d'aquesta tecnologia dins de la societat.


A l'escola Closa, es comença a introduir el món digital a l'etapa de cicle inicial amb l'objectiu de familiaritzar els nostres alumnes amb l'era de les TIC que actualment estem vivint. És essencial, creiem, que coneguin aquest món i que poc a poc puguin desenvolupar un domini més gran d'aquest. Es comença des d'allò més bàsic, com pot ser conèixer l'ordre de les lletres al teclat a través del procés de la mecanografia, fins a allò més complex com podria ser elaborar una presentació o fer una redacció completa amb el Word, entre d'altres.


Es treballa també a nivell primària amb l'Scratch, entre d'altres aplicatius online. Ens hem adonat de que és una eina que permet expressar el pensament creatiu dels nostres alumnes. L'Scratch és un programa o un aplicatiu web que permet establir funcions i ordres a un personatge i que aquest n'apliqui les pretensions de cadascú (fer 10 passes, girar,...). A partir d'aquí, el mestre o la mestra pot demanar als alumnes un circuit o conjunt de funcions que ha de fer el personatge i els alumnes han d'aconseguir crear la sèrie correcta a través de l'aprenentatge assaig i error.


Robòtica

Una matèria que s'ha implementat recentment a l'escola Closa és la Robòtica. Creiem que és essencial adaptar-se a les noves tecnologies i volem que els nostres alumnes estiguin preparats per al futur. Com a objectiu principal, a través de diferents programes, eines i materials diversos, volem desenvolupar el pensament lògic i el raonament dels nostres alumnes.

 

Els més petits han estat utilitzant el Bee-Bot, una abella robot que repeteix les ordres que han estat assignades per la persona que la controla. Té uns botons a la part superior i permet que el bot giri, avançi o retrocedeixi. D'aquesta manera, el mestre o la mestra plantejarà reptes als alumnes amb plantilles diverses i els alumnes creant diferents ordres hauran d'arribar a les fites esperades.

  • 1615368221903.jpg
  • 1615368221890.jpg
  • 1615368221881.jpg

A partir de l'ESO, ja es comença a treballar un tipus de robòtica a nivell més avançat relacionat amb la creació, el disseny i el muntatge de robots amb la mecànica dels LEGO, amb l'objectiu de participar a la competició de caire lúdic que es duu a terme cada any, anomenada "La First Lego League". Dins d'aquesta competició, alumnes de diferents instituts de Barcelona (tot i que es desenvolupen diferents events a cada ciutat i a diferents comunitats autònomes) es disputen a través de proves, premis en diferents categories. 


És un procés de preparació que requereix mesos i per tant, s'han de dedicar diverses hores a treballar per a desenvolupar i millorar les habilitats robòtiques dels alumnes. Els nostres alumnes treballen amb molta il·lusió i l'últim any van rebre fins i tot un premi.